Nasi kooperanci

Firma KONS-BUD to nie tylko doświadczenie nabyte poprzez wieloletnią praktykę to również długotrwała współpraca z europejskimi liderami w tej branży.

Nasze kontakty z firmą BEMBE PARKETT to wzajemna wymiana doświadczeń, technologii współpraca wykonawcza i pomoc produkcyjna. To również eksport i import.


OTO ADRESY :

  www.bembe.de - nasz główny partner w zakresie parkiety i podłogi